Om klubben

Stiftet 8. november, 1967.
 

Virksomhet

Lære barn og unge til å svømme og kose seg i vannet.

Verdier

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

Svømmeglede i Kvinesdal.

Kontoopplysninger:

Klubbens kontonummer: 3000.35.22438

Klubbens Vippsnummer: 543425
 

Registrert i Brønnøysundregisteres, org.nr. 993912034.

Registrert i frivillighetsregisteret.

Medlem av Norges svømmeskole.