Styret

Styrets leder:        Tom Eirik Tesdal

Nestleder:             Thomas Syvertsen

Styremedlem:       Nancy Grundevig Haddeland (kasserer)

                               Anne Høyland Ringsbye

                               Nina Pedersen

                               Leikny Nilsen (sekretær)

                               Alf Tore Aase

Foreldrerepresentanter:                   

                               Nicole Sôhnel

 

Kvinabadet:

Baby-/småbarnsvømming; kontaktperson Lisa Stokkeland

Svømmeopplæring; kontaktperson Tom Eirik Tesdal

Teknikk, ungdomssvøm og masters; kontaktperson: Kjell Olaf Halland.